Per 1 februari 2017 zal Krino Wouda zijn functie als directeur neerleggen. Hij heeft dan 20 jaar de leiding gegeven aan Wouda Systeemafbouw, nadat hij op 1 februari 1997 het bedrijf zelf heeft opgericht.  Nieuwe persoonlijke inzichten en (te) weinig affiniteit met alle digitale ontwikkelingen hebben hem tot de conclusie doen komen, dat hij niet de aangewezen persoon is om het bedrijf in de toekomst te leiden.  Hij blijft wel eigenaar en zal nadrukkelijk betrokken blijven bij het bedrijf.

John den Boer zal de functie van directeur overnemen naast zijn huidige functie, waarin hij al 17,5 jaar werkzaam is.

Rutger Heersma zal de dagelijkse werkzaamheden langzamerhand van Krino gaan overnemen. Hij is al sinds dit najaar bij ons in dienst en zal de komende maanden verder ingewerkt worden. Tevens zal hij zich bezig gaan houden met de digitale ontwikkelingen in ons bedrijf.

Wij denken hiermee op dezelfde bekende manier door te kunnen gaan en hiermee de juiste stap naar een goede toekomst te hebben gezet.

Tags:
About Author: krino